ASUS ROG G750JY - Özet

background image

Özet

CTR 1'e ilişkin 4 Ağustos 1998 tarihli Avrupa Konseyi Kararı AB

Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. CTR 1, analog PSTN’e (Kamusal

Anahtarlamalı Telefon Ağı) bağlanması amaçlanan DTMF araması

içeren sessiz terminal ekipmanların tümü için geçerlidir.
Varsa, ağ adresinin çift tonlu çok frekanslı sinyal ile alındığı terminal

ekipmanlarının (sesli telefon ayarlı kasa servisini destekleyen

terminal ekipmanlar dışında) analog kamusal anahtarlamalı telefon

ağlarına bağlanması için takma gereksinimlerine yönelik CTR 1

(Genel Teknik Düzenleme).