ASUS ROG G750JY - ฮ็อตสป็อต

background image

ฮ็อตสป็อต

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำหรับเปิดโปรแกรม

และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำงานโดยใช้ทัชแพด

ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นมาแล้ว

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น

background imageคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

ฮ็อตสป็อต

การกระทำ

มุมซ้ายบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทปธัมบ์เนล

ของแอปเร็วๆ นี้ เพื่อกลับไปยังแอปที่รันอยู่นั้น
ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์

ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด

มุมซ้ายล่าง

จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทปธัมบ์เน

ลของหน้าจอเริ่ม เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่ม

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม
Windows

บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยังห

น้าจอเริ่มก็ได้

จากหน้าจอเริ่ม:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทปธัมบ์เน

ลของแอปที่รันอยู่ เพื่อกลับไปยังแอปนั้น

ด้านบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน จนกระทั่งตัวชี้

เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ ลากและปล่อยแอปไปยัง

ตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้ ทำงานเฉพาะ

กับแอปที่กำลังรันอยู่ หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุ

ณสมบัติสแน็ปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่ม

ติม ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้ การทำงานกั

บแอป Windows®

มุมขวาบนและล่าง

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่าง

เพื่อเปิด Charms bar (ชาร์มบาร์)

background image

6

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC