ASUS ROG G750JY - Starta första gången

background image

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att

vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt

Windows® 8-operativsystem.
Starta din bärbara dator första gången:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter

tills installationsskrärmen visas.

2. På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator

ska använda.

3. Läsa noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the terms

for using Windows (Jag godkänner användningsvillkoren

för Windows) och klicka därefter på Accept (Godkänn).

4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera

grundfunktionerna:
• Skydda din dator

• Anpassa

• Trådlös

• Inställningar

• Logga in på din dator

5. När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen

för Windows®8. Titta igenom den för att lära dig mer om

funktioner i Windows®8.