ASUS ROG G750JY - CE Märkning

background image

CE Märkning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth
Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos

EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och

2006/95/EC ”Lågspänningsdirektivet”.

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth
Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för

Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999

om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om

ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

background image

114

E-manual för bärbar dator