ASUS ROG G750JY - Najčešća pitanja u vezi sa softverom

background image

Najčešća pitanja u vezi sa softverom

1. Kada uključim laptop, indikator napajanja se upali ali

ne i indikator aktivnosti na disku. Takođe, ne dolazi do

podizanja sistema. Šta mogu da uradim da to rešim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

• Prinudno isključite laptop tako što ćete pritisnuti taster za

napajanje i zadržati ga duže od četiri (4) sekunde. Proverite

da li su adapter za napajanje i baterija pravilno priključeni, a

zatim uključite laptop.

• Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć

lokalnom ASUS servisnom centru.

2. Šta treba da uradim kada je na ekranu prikazana ova

poruka? „Remove disks or other media. Press any key to

restart. (Uklonite diskove ili druge medije. Pritisnite bilo

koji taster da biste ponovo pokrenuli sistem.)”?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

• Uklonite sve priključene USB uređaje, a zatim ponovo

pokrenite laptop.

• Ukoliko je optički disk ostao unutar optičke disk jedinice,

uklonite ga, a zatim ponovo pokrenite laptop.

• Ako je problem i dalje prisutan, laptop možda ima problem

sa memorijskim skladištem. Obratite se za pomoć lokalnom

ASUS servisnom centru.

3. Laptop se podiže sporije nego inače i operativni sistem

sporo reaguje. Kako to da rešim?
Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu bile

uključene u paketu sa operativnim sistemom, a zatim ponovo

pokrenite sistem.

background image

E-priručnik za notebook računar

101

4. Sistem laptopa se ne podiže. Kako to da rešim?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

• Uklonite sve uređaje povezane sa laptopom, a zatim

ponovo pokrenite sistem.

• Pritisnite F9 odmah nakon pokretanja. Kada laptop uđe u

Troubleshooting (Rešavanje problema), izaberite Refresh

(Osvežavanje) ili Reset your PC (Uspostavljanje početnih

vrednosti računara).

• Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć

lokalnom ASUS servisnom centru.

5. Zašto ne mogu da probudim laptop iz režima spavanja ili

hibernacije?
• Treba da pritisnete taster za napajanje da biste nastavili iz

poslednjeg radnog stanja.

• Sistem je možda potpuno iskoristio snagu baterije. Povežite

adapter za napajanje sa laptopom i povežite ga sa strujnom

utičnicom, a zatim pritisnite taster za napajanje.

background image

10

E-priručnik za notebook računar

6. Kako mogu da podignem DOS pomoću USB diska ili ODD-a?

Ispratite sledeće korake:

a. Ponovo pokrenite laptop i pristupite BIOS-u pritiskom na F2

na tastaturi.

b. Idite u Boot (Pokretanje) > Launch CSM (Pokretanje

CSM-a) > Enabled (Omogućeno).

c. Idite u meni Security (Bezbednost), a zatim podesite

opciju Secure Boot Control (Kontrola bezbednog

pokretanja) na Disabled (Onemogućeno).

d. Pritisnite F10 da biste sačuvali promene i izašli iz BIOS-a.

e. Pritisnite i zadržite ESC da biste pokrenuli meni podizanja

sistema prilikom sledećeg pokretanja laptopa.

background image

E-priručnik za notebook računar

103