ASUS ROG G750JY - Pristupanje BIOS-u

background image

Pristupanje BIOS-u

Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite

tokom POST testa.

background image

E-priručnik za notebook računar

69