ASUS ROG G750JY - Windows® aplikacije

background image

Windows® aplikacije

Ovo su aplikacije koje su zakačene na početni ekran i prikazane u

vidu pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft

nalog pre potpunog pokretanja.

Korisnički nalog

Taster za uvećavanje/

umanjivanje

background image

44

E-priručnik za notebook računar