ASUS ROG G750JY - Postavljanje notebook računara u režim spavanja

background image

Postavljanje notebook računara u režim spavanja

Da biste postavili notebook računar u režim spavanja, jednom

pritisnite taster za napajanje.

Notebook računar možete prebaciti u stanje spavanja

i sa radne površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu

površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera alt +

f4

da biste pokrenuli prozor za isključivanje. Izaberite

Sleep (Stanje spavanje) sa padajuće liste, a zatim

izaberite OK (U redu).

background image

E-priručnik za notebook računar

67