ASUS ROG G750JY - Druge tasterske prečice

background image

Druge tasterske pre

č

ice

Takođe možete da koristite sledeće prečice na tastaturi koje će vam

pomoći prilikom pokretanja aplikacija i kretanja kroz Windows®8.

\

Prebacuje između početnog ekrana i poslednje

pokrenute aplikacije

Pokreće radnu površinu

Pokreće prozor Računar u režimu prikaza radne

površine

Otvara okno za pretragu Datoteka

Otvara okno Deljenje

Otvara okno Postavke

Otvara okno Uređaji

Aktivira ekran za otključavanje

Umanjuje trenutno aktivni prozor

background image

E-priručnik za notebook računar

55

Otvara okno Drugi ekran

Otvara okno za pretragu Aplikacije

Otvara prozor Pokreni

Otvara Centar za lakše korišćenje računara

Otvara okno za pretragu Postavke

Otvara okvir menija sa Windows® alatkama

Pokreće ikonu lupe i uvećava ekran

Umanjuje ekran

Otvara Postavke naratora

background image

56

E-priručnik za notebook računar