ASUS ROG G750JY - Pravilno odlaganje

background image

Pravilno odlaganje

NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je

dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje

delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom

kantom sa točkićima znači da proizvod (električna,

elektronska oprema i dugme ćelije baterije koje sadrži

đivu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite

lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih

proizvoda.

Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane

kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba

odbacivati kao obično smeće.

background image

1

E-priručnik za notebook računar

background image

E-priručnik za notebook računar

13