ASUS ROG G750JY - Pregled

background image

Pregled

4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 1 je

objavljena u Zvaničnom žurnalu EC. CTR 1 se primenjuje na svu

terminalnu opremu bez glasa sa DTMS pozivanjem, koja planirano

treba da bude povezana za analognu PSTN (javnu telefonsku mrežu).
CTR 1 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička

regulativa) za zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku

mrežu terminalne opreme (izuzimajući terminalnu opremu koja

podržava uslugu glasovne telefonije u opravdanim slučajevima) u

kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno, urađeno preko

multifrekventnog signala duplog tona.