ASUS ROG G750JY - Deklaracija o kompatibilnost mreže 

background image

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će

ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže

za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.

Proizvođač će takođe povezati izjavu da bi stavio do znanja gde

mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja i podešavanja

softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca

ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”
Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-

evropsko odobrenje koristeći CTR 1. Rezultat su prvi evropski

modemi koji ne zahtevaju regulatorna odobravanja u svakoj

pojedinačnoj evropskoj državi.