ASUS ROG G750JY - Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele)

background image

Informacije o DVD-ROM drajvu

(za izabrane modele)

DVD-ROM uređaj vam omogućava da pregledate i napravite

sopstvene CD i DVD diskove. Možete da kupite opcioni softver za

pregledanje DVD diskova radi gledanja DVD naslova.

Informacije o regionalnoj reprodukciji

Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG videa,

digitalnog AC# audija i dekripciju CSS zaštićenog sadržaja. CSS (koji

se nekad zove i zaštita kopije) je ime koje se daje šemi zaštite sadžaja

koju je prohvatila filmska industrija da bi zadovoljila potrebu da se

zaštiti od nezakonitog kopiranja sadržaja.
Iako ima mnogo dizajnerskih pravila za CSS davaoce dozvole, jedno

pravilo koje je najbitnije predstavljaju ograničenja reprodukcije u

odnosu na regionalni sadržaj. Da bi olakšali geografski podeljeno

izdavanje filmova, DVD video naslovi se izdaju za određen geografski

region kako je definisano u «Regionalnim definicijama» ispod.

Regionalnim definicijama» ispod. Zakoni o zaštiti autorskih prava

zahtevaju da svi DVD filmovi budu ograničeni na određeni region

(obično region gde se prodaju). Dok sadržaj DVD filma može da

bude izdan za vise regiona, CSS pravila dizajna zahtevaju da bilo koji

sistem koj je u stanju da reporodukuje CSS zaštićeni sadržaj mora da

bude u stanju da reprodukuje samo jedno područje.

VAŽNO! Podešavanje regiona može se promeniti do pet puta

korišćenjem softvera za gledanje, i tada će se moći obaviti

reprodukcija DVD filmova samo za ta poslednja podešavanja

regiona. Promena regionalnog koda nakon toga će zahtevati fabričko

resetovanje koje garancija ne pokriva. Ukoliko je resetovanje poželjno,

troškove poštarine i resetovanja pokriće korisnik.

background image

E-priručnik za notebook računar

105

Regionalne Definicije

Region 1
Kanada, SAD, Teritorije SAD

Region 2
Češka, Egipat, Finska, Francuska, Nemačka, Zalivske države,

Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška,

Poljska, Portugal, Saudiska Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija,

Švedska, Švajcarska, Sirija, Turska, UK, Grčka, Bivše Jugoslovenske

republike, Slovačka

Region 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan,

Tajland, Vijetnam

Region 4
Australija, Karibi (Osim teritorije SAD), Centralna Amerika, Novi

Zeland, Ostvra pacifika, Južna Amerika

Region 5
CIS, Indija, Pakistan, Ostatak Afrike, Rusija, Severna Koreja

Region 6
Kina

background image

106

E-priručnik za notebook računar

Blu-ray ROM jedinica vam omogućava da gledate video zapise

visoke definicije (HD) i diskove sa drugim formatima datoteka kao

što su DVD i CD diskovi.

Definicije regiona

Region A

Severnoameričke, centralnoameričke i južnoameričke države i

njihove teritorije, Tajvan, Hong Kong, Makao, Japan, Koreja (Južna I

Severna), jugoistočne azijske države i njihove teritorije.

Region B
Evropske, afričke i jugozapadne azijske države i njihove teritorije,

Australija i Novi Zeland.

Region C
Centralne, južnoazijske, istočno evropske države i njihove teritorije,

Kina i Mongolija.

NAPOMENA: Pogledajte internet prezentaciju za Blue-ray disk na adresi

www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx za

više informacija.