ASUS ROG G750JY - Napredne možnosti

background image

Napredne možnosti

Advanced options (Napredne možnosti) vsebujejo dodatne

možnosti odpravljanja težav s prenosnim računalnikom.
To storite med preizkusom POST tako:

1. Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med preizkusom POST.

. Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »Izberite

možnost«, in tapnite Troubleshoot (Odpravljanje

težav).

3. Tapnite Advanced options (Napredne možnosti).
4. Na zaslonu Napredne možnosti izberite želeno

možnost odpravljanja težav.

5. Postopek dokončajte po naslednjih korakih.

background image

80

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

4. Na zaslonu Napredne možnosti izberite System

Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema).

5. Izberite račun, ki ga želite obnoviti z datoteko

posnetka sistema.

6. Vnesite geslo za račun in tapnite Continue

(Nadaljuj).

7. Izberite Use the latest available system image

(recommended) (Uporabi zadnji posnetek sistema,

ki je na voljo (priporočeno)) in tapnite Next

(Naprej). Izberete lahko tudi Select a system image

(Izberite posnetek sistema), če je posnetek sistema

v zunanji napravi ali na DVD-ju.

8. Postopek obnovitve posnetka sistema dokončajte po

naslednjih korakih.

OPOMBA: Močno priporočamo, da sistem redno

varnostno kopirate, s čimer preprečite izgubo podatkov v

primeru okvare prenosnega računalnika.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

81