ASUS ROG G750JY - Pogosta vprašanja o programski opremi

background image

Pogosta vprašanja o programski opremi

1. Ko vklopim prenosni računalnik, se indikator napajanja

prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se

sistem ne zažene. Kako lahko to popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:

• Prenosni računalnik prisilno zaustavite, tako da pritisnete

gumb za vklop za več kot štiri (4) sekunde. Preverite, ali sta

napajalni adapter in baterija pravilno vstavljena, nato pa

vklopite prenosni računalnik.

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni

servisni center ASUS.

2. Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo:

»Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli

tipko za ponovni zagon.)«?
Tukaj je nekaj predlogov:

• Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno

zaženite prenosni računalnik.

• Odstranite vse optične diske, ki so ostali v optičnem

pogonu, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.

• Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko

prenosni računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za

pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

3. Prenosni računalnik se zažene počasneje kot običajno,

operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to

popravim?
Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim ali tiste, ki

niso bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa

znova zaženite sistem.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

101

4. Prenosni računalnik se ne zažene. Kako lahko to popravim?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Odstranite vse naprave, ki so priključene v prenosni

računalnik, nato pa ponovno zaženite sistem.

• Ob zagonu pritisnite F9. Ko prenosni računalnik preklopi v

možnost Troubleshooting (Odpravljanje težav), izberite

možnost Refresh (Osveži) ali Reset your PC (Ponastavite

računalnik).

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni

servisni center ASUS.

5. Zakaj se prenosni računalnik ne more prebuditi iz načina

mirovanja ali hibernacije?
• Pritisniti morate gumb za vklop, da nadaljujete z zadnjim

delovnim stanjem.

• Sistem je morda porabil celotno baterijo. V prenosni

računalnik priključite napajalni adapter in ga vključite v

vtičnico, nato pa pritisnite gumb za vklop.

background image

10

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

6. Kako lahko prenosni računalnik zaženem v DOS-u prek

pogona USB ali optičnega pogona?
Upoštevajte naslednje korake:

a. Ponovno zaženite prenosni računalnik in preklopite v BIOS,

tako da pritisnete F2 na tipkovnici.

b. Odprite Boot (Zagon) �� Launch CSM (Zaženi CSM) ��

Enabled (Omogočeno).

c. Odprite meni Security (Varnost), nato pa možnost Secure

Boot Control (Nadzor varnega zagona) nastavite na

Disabled (Onemogočeno).

d. Pritisnite F10 ter tako shranite spremembe in zapustite

BIOS.

e. Pritisnite in zadržite tipko ESC, da zaženete meni za zagon,

ko se prenosni računalnik ponovno zažene.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

103