ASUS ROG G750JY - Časté otázky ohľadne hardvéru

background image

Časté otázky ohľadne hardvéru

1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna

bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?
Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú

vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva

na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným

strediskom ASUS.

2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to

môžem opraviť?
Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom

a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku

sa môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu

vášho zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií

alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Použite Battery Mode (Režim batérie) v aplikácii

Power4Gear.

• Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.

• V položke Okamžité zapnutie aktivujte Battery Saving

(Šetrenie batérie).

• Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj

systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).

• Odpojte nepoužívané USB zariadenia.

• Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú

veľa systémovej pamäte.

background image

98

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?

• Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo

batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu

odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej

zásuvke a notebooku.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné

stredisko ASUS.

5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?

• Stlačením

dotykové zariadenie aktivujte.

• Ak ste pripájali externé ukazovacie zariadenie, skontrolujte,

či v položke Inteligentné gesto ASUS nie je dotykové

zariadenie vypnuté.

6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri

prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Stlačením

zapnite zvuk reproduktora.

• Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.

• Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor

slúchadiel a odpojte ho.

• V BIOS-e svojho systému odblokujte Zabezpečenie

vstupného a výstupného rozhrania. Viac podrobností

si pozrite v časti Zabezpečenie vstupného a výstupného

rozhrania v tomto návode.

7. Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra notebooku,

alebo ak batéria prestane fungovať?
O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

99

8. Prečo z reproduktorov môjho notebooku stále vychádza

zvuk aj po pripojení slúchadiel do správneho portu

konektora?

Prejdite do ponuky Control Panel (Ovládací panel) >

Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) a potom v položke

Audio Manager (Správca zvuku) nakonfigurujte nastavenia.

9. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom,

pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?
Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia

sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie

môžete taktiež deaktivovať stlačením

.

10. Dotykové zariadenie môjho notebooku nefunguje. Čo mám

robiť?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Po pripojení externého ukazovacieho zariadenia k svojmu

notebooku skontrolujte, či funkcia Inteligentné gesto ASUS

nie je vypnutá. Ak je, túto funkciu vypnite.

• Stlačte tlačidlo

.

11. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú

čísla. Ako to môžem zmeniť?
Na svojom notebooku stlačte kláves

alebo

(na vybraných modeloch), čím túto funkciu vypnete a uvedené

klávesy používajte na písanie písmen.

background image

100

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača