ASUS ROG G750JY - Vyhlásenie o zhode siete 

background image

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie

označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté

a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať

zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených

systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné,

kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na

nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi

spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v

rámci inej siete.“
Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 1 vydal

niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske

modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy

potrebné regulačné schválenia.