ASUS ROG G750JY - Nie hlasové zariadenia 

background image

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú

do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové

číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade

ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami (napríklad

mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

109

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma

CTR21.

Krajina

Vzťahuje sa

Viac testovania

Rakúsko

1

Áno

Nie

Belgicko

Áno

Nie

Česká republika

Nie

Nevzťahuje sa

Dánsko

1

Áno

Áno

Fínsko

Áno

Nie

Francúzsko

Áno

Nie

Nemecko

Áno

Nie

Grécko

Áno

Nie

Maďarsko

Nie

Nevzťahuje sa

Island

Áno

Nie

Írsko

Áno

Nie

Taliansko

Ešte sa prejednáva

Ešte sa prejednáva

Izrael

Nie

Nie

Lichtenštajnsko

Áno

Nie

Luxembursko

Áno

Nie

Holandsko

1

Áno

Áno

Nórsko

Áno

Nie

Poľsko

Nie

Nevzťahuje sa

Portugalsko

Nie

Nevzťahuje sa

Španielsko

Nie

Nevzťahuje sa

Švédsko

Áno

Nie

Švajčiarsko

Áno

Nie

Veľká Británia

Áno

Nie

background image

110

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez

akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť

na stránke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_1.html
1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie

využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu

uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM,

kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).
V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových

spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.