ASUS ROG G750JY - Informácie o DVD-ROM mechanike (vo vybraných modeloch)

background image

Informácie o DVD-ROM mechanike (vo vybraných

modeloch)

Pomocou DVD-ROM mechaniky môžete prezerať a vytvárať svoje

vlastné disky CD a DVD. Ak si chcete prezerať tituly DVD, môžete si

dokúpiť voliteľný softvér DVD Viewer.

Regionálne informácie týkajúce sa prehrávania

Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG

videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného

CSS. CSS (niekedy sa nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme

ochrany obsahu, ktorú prijal filmársky priemysel, aby takto uspokojil

potrebu ochrany pred neoprávneným kopírovaním obsahu.
Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce

licenciu CSS, jedno pravidlo, ktoré je najdôležitejšie, sa týka obmedzení

prehrávania založených na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo

výrobe zemepisne diferencovaných filmov, DVD video tituly sa vyrábajú

pre špecifické zemepisné regióny, ktoré sú definované v odseku

“Definície regiónov”. Zákony o autorských právach vyžadujú, aby

všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované

pre región, v ktorom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže

byť otvorený pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby

akýkoľvek systém, ktorý dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného

pomocou CSS, dokázal prehrávať iba jeden región.

DÔLEŽITÉ! Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru

prehliadača zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu

regiónu bude možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie

regiónu. Ďalšiu zmenu kódu regiónu bude možné vykonať formou

výrobného obnovenia nastavení. Toto však nie je zahrnuté do

záruky. Ak je potrebné obnovenie nastavení, náklady na prepravu a

obnovenie nastavení bude znášať užívateľ.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

105

Definície regiónov

Región 1
Kanada, USA, teritoriálne územia USA

Región 2
Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny

Perzského zálivu, Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko,

Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia,

Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko,

Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie, Slovensko

Región 3
Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan,

Thajsko, Vietnam

Región 4
Austrália, Karibik (okrem teritoriálnych území USA), Stredná Amerika,

Nový Zéland, Tichomorské ostrovy, Južná Amerika

Región 5
SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea

Región 6
Čína

background image

106

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Blu-ray ROM umožňuje zobrazenie obrazových a ďalších formátov

súborov vo vysokom rozlíšení (HD), ako sú disky DVD a CD.

Definície regiónov

Región A
Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan,

Hong Kong, Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny

Juhovýchodnej Ázie a ich teritóriá.

Región B
Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a

Nový Zéland.

Región C
Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína

a Mongolsko.