ASUS ROG G750JY - Replacing the Hard Disk Drive (HDD)

background image

Replacing the Hard Disk Drive (HDD)

Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si

nasledujúce kroky.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia

pevnej diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte

autorizované servisné stredisko alebo predajňu. Pevný disk sa

odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu

pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj

napájania, batériový modul atď.).

POZNÁMKA: Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže

líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie pevnej diskovej mechaniky

zostáva rovnaký.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

87

A. Vytiahnite gumový kryt na spodnej strane vášho prenosného

počítača.

B. Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači.
C. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho

prenosného počítača.

background image

88

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

D. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú

jednotku k priehradke.

E. Zásuvku pevného disku odpojte od portu pevného disku a

potom zásuvku pevného disku vyberte z priehradky.

2

1

1

2

F. Zásuvku pevného disku otočte dolnou časťou hore a potom

vyberte skrutky.

G. Pevnú diskovú jednotku vyberte zo zásuvky pre pevnú diskovú

jednotku.

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

Pevná disková jednotka

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

89

H. Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s

plošnými spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku.

Uistite sa, že konektory na pevnej diskovej jednotke neblokujú

žiadnu časť zásuvky pre pevnú diskovú jednotku.

I. Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte

a utiahnite.

background image

90

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

J. Replace the HDD bay back in the compartment, with the HDD

connector aligned with the Notebook PC’s HDD port. Push the

HDD bay until it connects with the Notebook PC.

K. Secure the HDD bay with the screws you removed earlier.

2

1

1

2

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

91

L. Kryt vyrovnajte a potom ho zatlačte späť na miesto.
M. Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte

a utiahnite.

N. Na kryt priehradky znovu nasaďte gumový kryt.

background image

9

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača