ASUS ROG G750JY - Gestá troma prstami

background image

Gestá troma prstami

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním

ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do

nového umiestnenia.

Potiahnuť hore

Potiahnuť dolu

Ak chcete ukázať všetky

spustené aplikácie, troma

prstami potiahnite smerom

hore.

Ak chcete ukázať režim Desktop

(Pracovná plocha), troma prstami

potiahnite smerom dolu.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

35

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je

možné spustiť nasledujúce príkazy: