ASUS ROG G750JY - Správna likvidácia

background image

Správna likvidácia

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo

správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a

článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať

spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste

nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov..

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach

znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s

komunálnym odpadom.

background image

1

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

13

Kapitola 1: