ASUS ROG G750JY - Používanie notebooku

background image

Používanie notebooku

Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné

pracovné povrchy.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo

akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali

vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia

účinkom teplôt.

Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s

teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).

Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej

strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový

adaptér je v súlade s týmito hodnotami.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek

časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a

zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt.

Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho nezakrývajte

žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.

Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými

zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu

vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale

nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a

snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb,

ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach,

ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu

dodržiavať.

background image

10

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača