ASUS ROG G750JY - Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice

background image

Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE

dinamice

background image

6

Manual electronic pentru notebook

5. Atingeţi Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Protocol Internet versiunea 4(TCP/IPv4)), apoi

Properties (Proprietăţi).

NOTĂ: Dacă utilizaţi o conexiune PPPoE, continuaţi cu paşii următori.

6. Atingeţi Obtain an IP address automatically (Obţinere

automată a adresei IP), apoi OK.

background image

Manual electronic pentru notebook

63

7. Reveniţi la fereastra Network and Sharing Center

(Centru reţea şi partajare), apoi atingeţi Set up a new

connection or network (Configurare conexiune sau

reţea nouă).

8. Selectaţi Connect to the Internet (Conectare la Internet),

apoi atingeţi Next (Următorul).

background image

64

Manual electronic pentru notebook

10. Completaţi câmpurile User name (Nume utilizator),

Password (Parolă) şi Connection name (Nume

conexiune), apoi atingeţi Connect (Conectare).

11. Atingeţi Close (Închidere) pentru a termina

configurarea.

1. Atingeţi

în bara de activităţi, apoi conexiunea pe

care tocmai aţi creat-o.

13. tastaţi numele dvs. de utilizator şi parola, apoi atingeţi

Connect (Conectare) pentru a porni conectarea la

Internet.

9. Atingeţi Broadband (PPPoE) (Bandă largă (PPPoE)).

background image

Manual electronic pentru notebook

65