ASUS ROG G750JY - Setări din BIOS

background image

Setări din BIOS

NOTĂ: Poziţia efectivă a portului LAN diferă în funcţie de model.

Consultaţi capitolul precedent pentru a vedea unde se află portul

LAN.

Boot (Pornire sistem)

Acest meniu vă permite să stabiliţi prioritatea dispozitivelor de

pornire a sistemului de operare. Atunci când stabiliţi această

prioritate, puteţi consulta următoarele proceduri.

1. În ecranul Boot (Pornire sistem), selectaţi Boot Option #1.

(Pornire sistem prima opţiune).

Version 2.14.1219. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

70

Manual electronic pentru notebook

. Apăsaţi pe

şi selectaţi un dispozitiv, conform cu Boot

Option #1 (Pornire sistem prima opţiune).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Manual electronic pentru notebook

71

Security

(Securitate)

Acest meniu vă permite să setaţi parola de administrator şi parola de

utilizator pentru accesarea notebookului. De asemenea, acest meniu

vă permite să controlaţi accesul la unitatea de hard disc, la interfaţa

de intrare/ieşire (I/O) şi la interfaţa USB.

Pentru a seta parola:
1. În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator

Password (Configurare parolă administrator) sau User

Password (Parolă administrator).

. Introduceţi o parolă şi apăsaţi

.

3. Introduceţi din nou parola şi apăsaţi

.

NOTĂ:

• Dacă instalaţi o User Password (Parolă utilizator), vi se va solicita să

introduceţi această parolă înainte de intrarea în sistemul de operare

al notebookului.

• Dacă instalaţi o Administrator Password (Parolă administrator),

vi se va solicita să introduceţi această parolă înainte de intrarea în

sistemul BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

S e t A d m i n i s t r a t o r

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
M u s t t y p e w i t h

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

7

Manual electronic pentru notebook

Securitate interfaţă I/O (intrare/ieşire)

În meniul Security (Securitate) puteţi accesa I/O Interface

Security (Securitate interfaţă I/O) pentru a bloca sau a debloca

anumite funcţii de interfaţă ale notebookului.

Pentru a bloca interfaţa I/O:

1. Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O.
. Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

.

3. Selectaţi Lock (Blocare).

Pentru a şterge parola:
1. În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator

Password (Configurare parolă administrator) sau User

Password (Parolă administrator).

. Introduceţi parola curentă şi apăsaţi pe

.

3. Nu completaţi nimic în câmpul Create New Password (Creare

parolă nouă) şi apăsaţi pe

.

4. Selectaţi Yes (Da) în caseta de confirmare, apoi apăsaţi pe

.

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Manual electronic pentru notebook

73

Securitate interfaţă USB

De asemenea, meniul I/O Interface Security (Securitate

interfaţă I/O) vă permite să accesaţi USB Interface Security

(Securitate interfaţă USB) pentru a bloca sau a debloca porturi şi

dispozitive.

Pentru a bloca interfaţa USB:

1. Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O >

Securitate interfaţă USB.

. Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

Blocare.

NOTĂ: Dacă setaţi USB Interface (Interfaţă USB) la Lock (Blocare),

se blochează şi se ascund, de asemenea, External Ports (Porturi

externe) şi alte dispozitive din USB Interface Security (Securitate

interfaţă USB).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f L O C K E D , a l l

U S B d e v i c e s w i l l

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

74

Manual electronic pentru notebook

Set Master Password (Setare parolă principală)

În meniul Security (Securitate) puteţi utiliza Set Master

Password (Setare parolă principală) pentru a configura un

acces bazat pe parolă la unitatea de hard disk.

Pentru a seta parola HDD:
1. Din ecranul Securitate faceţi clic pe Setare parolă

coordonator.

. tastaţi o parolă şi apăsaţi pe

.

3. Retastaţi pentru confirmarea parolei şi apăsaţi pe

.

4. Faceţi clic pe Setare parolă utilizator şi repetaţi paşii

precedenţi pentru a seta parola utilizatorului.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after Setting

Hard Disk Passwords***

background image

Manual electronic pentru notebook

75

Save & Exit (Salvare şi ieşire)

Pentru a păstra setările de configurare, selectaţi Save Changes and

Exit (Salvare modificări şi ieşire) înainte de a ieşi din BIOS.

Actualizarea BIOS-ului.

1. Verificaţi modelul exact al notebookului dvs. şi apoi descărcaţi

cel mai recent fişier BIOS pentru modelul dvs. de pe site-ul Web

ASUS.

. Salvaţi o copie a fişierului BIOS descărcat pe o unitate de

memorie flash.

3. Conectaţi unitatea de memorie flash la notebook.

4. Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe

în timpul procedurii

POST.

5. În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe

În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe

Advanced (Complex) > Start Easy Flash (Pornire Actualizare
uşoară),
apoi apăsaţi pe

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

76

Manual electronic pentru notebook

6. Localizaţi fişierul BIOS descărcat pe unitatea de memorie flash,

apoi apăsaţi pe

.

7. După procesul de actualizare BIOS, faceţi clic pe Exit (Ieşire)

> Restore Defaults (Restabilire setări implicite) pentru a

restabili sistemul la setările implicite.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JH
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

background image

Manual electronic pentru notebook

77

Depanare

Apăsând pe

în timpul procedurii POST, puteţi accesa opţiunile

de depanare Windows® 8:

Reîmprospătare PC

Resetare PC

Opţiuni complexe

1. Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe

în timpul

procedurii POST.

. Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose

an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi

Troubleshoot (Depanare).

3. Atingeţi Refresh your PC (Reîmprospătare PC).
4. În ecranul Refresh your PC (Reîmprospătare PC) citiţi

informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni, apoi

atingeţi Next (Următorul).

5. Atingeţi contul pe care doriţi să îl reîmprospătaţi.
6. Tastaţi parola contului dvs., apoi atingeţi Continue

(Continuare).

7. Atingeţi Refresh (Reîmprospătare).

IMPORTANT! Înainte de reîmprospătarea sistemului,

asiguraţi-vă că notebookul este conectat la reţeaua de

curent alternativ.

Refresh your PC (Reîmprospătare PC)

Utilizaţi opţiunea Refresh your PC (Reîmprospătare PC) dacă doriţi

să reîmprospătaţi sistemul fără a pierde fişierele şi aplicaţiile curente.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:

background image

78

Manual electronic pentru notebook

Reset your PC (Resetare PC)

IMPORTANT! Înainte de executarea acestei opţiuni, faceţi copii de

siguranţă ale tuturor datelor dvs.

Utilizaţi opţiunea Reset your PC (Resetare PC) pentru a restabili

setările implicite pentru notebookul dvs.

Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:

1. Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe

în timpul

procedurii POST.

. Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose

an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi

Troubleshoot (Depanare).

3. Atingeţi Reset your PC (Resetare PC).
4. În ecranul Reset your PC (Resetare PC) citiţi

informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni, apoi

atingeţi Next (Următorul).

5. Atingeţi opţiunea preferată de resetare: Just remove

my files (Numai eliminare a fişierelor mele) sau

Fully clean the drive (Curăţare completă a unităţii).

6. Atingeţi Reset (Resetare).

IMPORTANT! Înainte de resetarea sistemului, asiguraţi-

vă că notebookul este conectat la reţeaua de curent

alternativ.

background image

Manual electronic pentru notebook

79

System Image Recovery (Recuperare imagine sistem)