ASUS ROG G750JY - Marcaj CE

background image

Marcaj CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele

directivelor EEC 004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi

006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune”.

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC

a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care

se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi

recunoaşterea mutuală a conformităţii.

background image

114

Manual electronic pentru notebook