ASUS ROG G750JY - (w wybranych modelach)

background image

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM
(w wybranych modelach)

Napęd DVD-ROM umożliwia przeglądanie i tworzenie własnych

płyt CD i DVD. Aby oglądać tytuły DVD, można zakupić opcjonalne

oprogramowanie do przeglądania płyt DVD.

Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania

Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie

wideo MPEG, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartości

zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane nazwą

strażnika kopiowania) to nazwa nadana schematowi zabezpieczania

zawartości, zaadoptowanego przez producentów obrazów

ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia

niezgodnego z prawem kopiowania zawartości dysków.
Ponieważ istnieje wiele reguł narzuconych przez licencjodawców

CSS, najbardziej istotna jest reguła dotycząca ograniczeń

odtwarzania zawartości do regionów. W celu ułatwienia

geograficznego uporządkowania wydań filmowych, tytuły DVD

wideo są wydawane dla określonych regionów geograficznych,

zgodnie z definicją poniżej, w części “Definicje regionów”. Prawa

autorskie wymagają, aby wszystkie filmy DVD były ograniczone

do określonego regionu (zwykle kodowane dla regionu, w którym

zostały sprzedane). Chociaż treść filmu DVD może być wydana

dla wielu regionów, zasady CSS wymagają, aby każdy system

umożliwiający odtwarzanie treści zaszyfrowanych przez CSS mógł

odtwarzać jedynie treści opracowane dla jednego regionu.

WAŻNE!Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie

pięć razy, poprzez użycie przeglądarki programowej, po czym będzie

można odtwarzać wyłącznie filmy DVD odpowiadające ostatnio

określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu regionu będzie

wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje

gwarancja. Jeśli resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i

resetowania zostanie obciążony użytkownik.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

105

Definicje regionów

Region 1
Kanada, USA, terytoria USA

Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry,

Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia,

Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej

Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania,

Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja

Region 3
Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur,

Tajwan, Tajlandia, Wietnam

Region 4
Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ameryka Środkowa,

Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku, Ameryka Południowa

Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea Północna

Region 6
Chiny

background image

106

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Napęd Blu-ray ROM umożliwia oglądanie wysokiej jakości video (HD)

i innych formatów plików dyskowych, takich jak DVD i CD.

Definicje regionu

Region A

Kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz ich terytoria;

Tajwan, Hong Kong, Makao, Japonia, Korea (Południowa i Północna),

kraje Azji Południowo Wschodniej i ich terytoria.
Region B

Kraje Europy, Afryki i Azji Południowo Zachodniej oraz ich terytoria;

Australia i Nowa Zelandia.
Region C

Kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Azji Południowej i ich terytoria;

Chiny i Mongolia.

UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie sieci

web dysku Blu-ray, pod adresem www.blu-raydisc.com/en/Technical/

FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.