ASUS ROG G750JY - Zapobieganie utracie słuchu

background image

popieranie utylizacji.

5. Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez

zapewnienie kompatybilnych części zapasowych, takich jak

baterie, zasilacze, klawiatura, pamięć i jeśli dostępny jest napęd

CD lub DVD.

6. Ograniczenie trwałych odpadów poprzez realizację polityki

zwrotnego przyjmowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etykiety „EU Flower”,

należy odwiedzić stronę internetową dla etykiety „Eco” Unii Europejskiej:

http://www.ecolabel.eu.