ASUS ROG G750JY - Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

background image

Ograniczenie pasma częstotliwości

bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości.

W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc

wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

10mW dla całego pasma ,4 GHz (400 MHz - 483.5 MHz)

100mW dla częstotliwości pomiędzy 446,5 MHz i 483,5 MHz

UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 446,6 MHz do 483,5

MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz

pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie

prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega

wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy

minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 446,5 - 483,5

MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych

nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma ,4 GHz:

Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi

100mW

Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń

wynosi 10mW

background image

116

Podręcznik elektroniczny do notebooka

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając

korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach

w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy

skontaktować się z ART (www.arcep.fr).

UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale

Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale

wyższa od 10mW.

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 400

- 483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i

na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain

0 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

1 Aveyron

16 Charente

4 Dordogne

5 Doubs

6 Drôme

3 Gers

36 Indre 37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

8 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

117

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący

telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony

z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w

stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 00V (peak), 300V

peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany

lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów

Elektrycznych (NFPA 70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować

się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia

pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi

zaleceniami:

Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład,

w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na

mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.

Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami

elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem

elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.

Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 164, to podstawowe

(nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane

jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny

lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych

cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych

szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które

przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku

nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia,

ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy

w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania

w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru

lub wybuchu.

Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych

urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób

w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie

adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych

przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

background image

118

Podręcznik elektroniczny do notebooka