ASUS ROG G750JY - Wymiana dysku twardego (HDD)

background image

Wymiana dysku twardego (HDD)

W przypadku wymiany dysku twardego notebooka należy

postępować zgodnie z poniższą procedurą.

WAŻNE: W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności

i niezawodności dysk twardy należy kupić u jednego z

autoryzowanych sprzedawców tego komputera. Zalecane jest, aby

Zalecane jest, aby

Zalecane jest, aby

wymiana dysku twardego przebiegała pod nadzorem osoby mającej

odpowiednią wiedzę. Można także udać się do autoryzowanego

centrum serwisowego w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego

należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i

telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,
zestaw baterii, itd.).

UWAGA: Wygląd notebooka od spodu może różnić się w zależności

od modelu, ale instalację dysku twardego wykonuje się w ten sam

sposób.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

87

A. Wyjmij gumową pokrywę znajdującą się na spodzie komputera.
B. Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki komputera.
C. Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z

komputera.

background image

88

Podręcznik elektroniczny do notebooka

D. Wykręć śruby mocujące kieszeń dysku twardego do wnęki.

Wykręć śruby mocujące kieszeń dysku twardego do wnęki..

E. Odłącz kieszeń dysku twardego od portu dysku twardego, a

następnie wyjmij kieszeń z wnęki.

2

1

1

2

Kieszeń dysku

twardego

Dysk twardy

Kieszeń dysku

twardego

F. Obróć kieszeń dysku twardego górą do dołu, a następnie

wykręć śruby.

G. Wyjmij stary dysk twardy z kieszeni.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

89

H. Włóż nowy dysk twardy płytką drukowaną skierowaną w stronę

kieszeni dysku twardego. Upewnij się, że złącza dysku twardego

nie są blokowane przez żadną część kieszeni.

I. Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

background image

90

Podręcznik elektroniczny do notebooka

J. Ponownie umieść kieszeń dysku twardego we wnęce,

wyrównując złącze dysku twardego z portem dysku twardego

notebooka. Wciśnij kieszeń dysku twardego do momentu jej

połączenia z komputerem.

K. Zabezpiecz kieszeń dysku twardego za pomocą wykręconych

wcześniej śrub.

2

1

1

2

Kieszeń dysku

twardego

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

91

L. Wyrównaj, a następnie umieść pokrywę wnęki z powrotem na

miejscu.

M. Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

N Ponownie zamocuj gumową pokrywę na pokrywie wnęki.

background image

9

Podręcznik elektroniczny do notebooka