ASUS ROG G750JY - Instalacja nowego zestawu baterii

background image

Instalacja nowego zestawu baterii

OSTRZEŻENIE! Przed wyjęciem zestawu baterii należy wyłączyć

komputer, odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne, a

także rozłączyć linie telefoniczne lub telekomunikacyjne oraz złącze

zasilania.

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i

niezawodności zestawy baterii należy kupować u autoryzowanych

sprzedawców tego komputera.

UWAGA: Poniższa procedura dotyczy także wyjmowania i wymiany

zestawu baterii notebooka.

Nowy zestaw baterii należy zainstalować w komputerze zgodnie z

poniższą procedurą.

A. Przesuń sprężynową blokadę baterii do pozycji odblokowania i

przytrzymaj ja w tym położeniu.

B. Wyjmij stary zestaw baterii z gniazda baterii, a następnie zwolnij

przytrzymywaną sprężynową blokadę baterii.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

93

C. Dopasuj i włóż nowy zestaw baterii do gniazda baterii w

Dopasuj i włóż nowy zestaw baterii do gniazda baterii w

komputerze.

background image

94

Podręcznik elektroniczny do notebooka

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

95