ASUS ROG G750JY - Instalacja modułu pamięci RAM

background image

Instalacja modułu pamięci RAM

Pojemność pamięci komputera można zwiększyć, instalując moduł

pamięci RAM w gnieździe modułu pamięci. Moduł pamięci RAM

należy zainstalować w komputerze zgodnie z poniższą procedurą:

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego

należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i

telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,

zestaw baterii, itd.).

WAŻNE!! Aby uzyskać informacje na temat rozbudowy pamięci

w notebooku, należy udać się do autoryzowanego centrum

serwisowego lub do sprzedawcy. W celu zapewnienia maksymalnej

kompatybilności i niezawodności, moduły rozszerzeń należy kupować

tylko od autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

UWAGA: Wygląd komputera od spodu, a także wygląd modułu

pamięci RAM mogą różnić się w zależności od modelu, ale instalację

modułu pamięci RAM wykonuje się w ten sam sposób.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

83

A. Wyjmij gumową pokrywę znajdującą się na spodzie komputera.
B. Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki komputera .
C. Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z

komputera.

background image

84

Podręcznik elektroniczny do notebooka

D Dopasuj i włóż moduł pamięci RAM do gniazda modułu pamięci

RAM.

E. Dociśnij moduł pamięci RAM do momentu usłyszenia kliknięcia

oznaczającego zabezpieczenie na miejscu.

2

1

Kąt 30°

wycięcia

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

85

F. Wyrównaj, a następnie umieść pokrywę wnęki z powrotem na

miejscu.

G. Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

H. Ponownie zamocuj gumową pokrywę na pokrywie wnęki.

background image

86

Podręcznik elektroniczny do notebooka