ASUS ROG G750JY - Naciśnij przycisk zasilania.

background image

Naciśnij przycisk zasilania.

background image

30

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesuwanie kursora

Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy

w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu

poruszania kursora na ekranie.