ASUS ROG G750JY - Gesty dwoma palcami

background image

Gesty dwoma palcami

Naciskanie

Obrót

Naciśnij panel dotykowy dwoma

palcami, aby zasymulować funkcję

kliknięcia prawym przyciskiem

myszy.

Aby obrócić obraz, umieść dwa

palce na touchpadzie, a następnie

obróć jeden palec w kierunku

ruchu lub przeciwnie do kierunku

ruchu wskazówek zegara, drugi

palec trzymając nieruchomo.

Przewijanie dwoma palcami (w

górę/w dół)

Przewijanie dwoma palcami (w

lewo/w prawo)

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w górę lub w dół.

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w lewo lub w prawo.

Zmniejszenie

Powiększenie

Ściągnij do siebie dwa place na

touchpadzie.

Rozsuń dwa place na touchpadzie.

background image

34

Podręcznik elektroniczny do notebooka