ASUS ROG G750JY - Często zadawane pytania dotyczące sprzętu

background image

Często zadawane pytania dotyczące sprzętu

1. Po włączeniu komputera na ekranie pojawia się czarny, a

czasem kolorowy punkt. Co należy zrobić?
Pomimo tego, że punkty te pojawiają się zwykle na ekranie

komputera, nie mają one wpływu na działanie systemu. Jeśli

problem ten będzie się utrzymywał i zacznie wpływać na

wydajność systemu, należy skontaktować się z autoryzowanym

centrum serwisowym firmy ASUS.

2. Kolor i jasność ekranu komputera są niejednolite. Jak

można to naprawić?
Na kolor i jasność ekranu może mieć wpływ kąt i aktualne

położenie komputera. Jasność i odcienie kolorów komputera

mogą się także różnić w zależności od modelu. Wygląd ekranu

można dostosować za pomocą klawiszy funkcyjnych lub

ustawień ekranu w systemie operacyjnym.

3. Jak zmaksymalizować żywotność baterii komputera?

Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:

• Używaj trybu Battery Mode (Tryb zasilania bateryjnego)

aplikacji Power4Gear.

• Dostosuj jasność ekranu za pomocą klawiszy funkcyjnych.
• Włącz tryb Battery Saving (Oszczędzanie baterii) funkcji

Instant On (Natychmiastowe włączenie).

• Jeśli nie korzystasz z połączenia Wi-Fi, przełącz system do

trybu Airplane mode (Tryb samolotowy).

• Odłącz nieużywane urządzenia USB.
• Zamknij nieużywane aplikacje, zwłaszcza te, które zużywają

zbyt wiele pamięci systemowej.

background image

98

Podręcznik elektroniczny do notebooka

4. Nie świeci się wskaźnik LED baterii. Na czym polega

problem?
• Sprawdź, czy adapter zasilania lub zestaw baterii są prawidłowo

podłączone. Można także odłączyć adapter zasilania lub zestaw

baterii, odczekać minutę, a następnie podłączyć je ponownie

do gniazda elektrycznego i komputera.

• Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym

centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania pomocy.

5. Dlaczego touchpad nie działa?

• Naciśnij klawisze

w celu uaktywnienia touchpada.

• Sprawdź, czy w pozycji Inteligentne gesty ASUS nie

ustawiono wyłączania touchpada po podłączeniu

zewnętrznego urządzenia wskazującego.

6. Dlaczego podczas odtwarzania plików audio lub wideo nie

słychać dźwięku z głośników komputera?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:

• Naciśnij klawisze

w celu zwiększenia głośności

głośnika.

• Sprawdź, czy nie ustawiono wyciszenia głośników.
• Sprawdź, czy do gniazda słuchawkowego komputera nie

podłączono słuchawek, a jeśli tak, to odłącz je.

• Odblokuj odpowiednią pozycję za pomocą menu

Bezpieczeństwo interfejsu I/O w systemie BIOS. W celu

uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z częścią

Bezpieczeństwo interfejsu I/O tego podręcznika.

7. Co należy zrobić, jeśli adapter zasilania komputera został

zgubiony lub gdy bateria przestała działać?
Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w

celu uzyskania pomocy.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

99

8. Dlaczego po podłączeniu słuchawek do gniazda po

prawej stronie dźwięk jest nadal emitowany z głośników

komputera?

Przejdź do pozycji Control Panel (Panel sterowania) >

Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie wybierz

pozycję Audio Manager (Menedżer dźwięków) i skonfiguruj

ustawienia.

9. Komputer nie realizuje prawidłowo naciśnięć klawiszy ze

względu na stale poruszający się kursor. Co należy zrobić?
Upewnij się, że podczas pisania na klawiaturze nic przypadkowo

nie dotyka ani nie naciska touchpada. Możesz także wyłączyć
touchpada, naciskając klawisze

.

10. Touchpad komputera nie działa. Co należy zrobić?

Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:

• Sprawdź, czy w pozycji ASUS Smart Gesture (Inteligentne

gesty ASUS) nie ustawiono wyłączania touchpada po

podłączeniu zewnętrznego urządzenia wskazującego do

komputera. Jeśli tak jest, wyłącz tę funkcję.

• Naciśnij klawisze

.

11. Po naciśnięciu klawisza „U”, „I” lub „O” na klawiaturze

zamiast liter wyświetlane są cyfry. Jak można to zmienić?
Naciśnij klawisz

lub klawisze

(w wybranych

modelach) na klawiaturze komputera w celu wyłączenia tej

funkcji i używania wspomnianych klawiszy do wprowadzania

liter.

background image

100

Podręcznik elektroniczny do notebooka