ASUS ROG G750JY - Funkcja Snap (Migawka)

background image

Funkcja Snap (Migawka)

Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje,

umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.

WAŻNE! Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że

rozdzielczość ekranu notebooka jest ustawiona co najmniej na 1366

x 768 pikseli.

Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)

Użyj panelu dotykowego lub klawiatury notebooka, aby uaktywnić i

użyć funkcji Migawka.

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.

. Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej

części ekranu.

3. Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij

aplikację w prawą lub w lewą stronę panela

wyświetlacza.

4. Uruchom inną aplikację.

Uruchom inną aplikację.

Pasek Snap (Migawka)

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

53

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.

. Naciśnij

.

3. Uruchom inną aplikację.
4. W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij

.

background image

54

Podręcznik elektroniczny do notebooka