ASUS ROG G750JY - Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE

background image

Konfiguracja połączenia sieciowego z

dynamicznym adresem IP/PPPoE

background image

6

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5. Naciśnij Internet Protocol Version 4 (Protokół

internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a następnie

kliknij przycisk Properties (Właściwości).

UWAGA: Wykonaj dalsze czynności, jeżeli używasz połączenia PPPoE.

6. Naciśnij polecenie

Naciśnij polecenie Obtain an IP address

automatically (Uzyskaj automatycznie adres IP), a

następnie naciśnij OK.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

63

7. Przejdź do okna Network and Sharing Center

(Centrum sieci i udostępniania), a następnie naciśnij

polecenie Set up a new connection or network

(Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć).

8. Wybierz Connect to the Internet (Połącz z

internetem), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

background image

64

Podręcznik elektroniczny do notebooka

10. Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę

połączenia, a następnie kliknij przycisk Connect

(Połącz).

11. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zakończyć

konfigurację.

1. Naciśnij ikonę

na pasku zadań, a następnie kliknij

utworzone właśnie połączenie.

13. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij

przycisk Connect (Połącz), aby uzyskać połączenie

internetowe.

9. Naciśnij Broadband (PPPoE) (Połączenie

szerokopasmowe - PPPoE).

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

65