ASUS ROG G750JY - Podłączanie do sieci przewodowej

background image

Podłączanie do sieci przewodowej

Przy użyciu portu LAN w notebooku możliwe jest także podłączenie

do sieci przewodowej, np. sieci LAN lub internetowego połączenia

szerokopasmowego.

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy

skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP), bądź z

administratorem sieci, aby uzyskać pomoc w zakresie konfiguracji

połączenia internetowego.

Aby skonfigurować ustawienia, należy wykonać poniższe czynności.

WAŻNE! Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić

się, że port LAN w notebooku połączony jest do sieci LAN przy użyciu

przewodu sieciowego.

1. Uruchom Desktop (Pulpit).
. Na pasku zadań systemu Windows

®

kliknij prawym

przyciskiem ikonę sieci

, a następnie naciśnij

, a następnie naciśnij

polecenie Open Network and Sharing Center

(Otwórz centrum sieci i udostępniania).

3. W oknie Centrum sieci i udostępniania naciśnij

polecenie Change adapter settings (Zmień

ustawienia karty).

4. Kliknij prawym przyciskiem sieć LAN, a następnie

wybierz Properties (Właściwości).