ASUS ROG G750JY - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie

aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia

Wi-Fi komputera.

WAŻNE! Aby włączyć funkcję Wi-Fi w notebooku, należy upewnić

się, że wyłączony jest tryb Airplane mode (Samolot). W celu

uzyskania szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb

samolotu w niniejszym Podręczniku.

Włączenie Wi-Fi

Uaktywnij Wi-Fi w notebooku, poprzez wykonanie następujących

czynności:

1. Uruchom Charms bar.

. Naciśnij

oraz

.

3. Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych połączeń

Wi-Fi.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

57

4. Naciśnij Connect (Połącz), aby ustanowić połączenie

sieciowe.

UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się

pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.

5. Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie pomiędzy

notebookiem a innymi systemami z obsługą

bezprzewodową, naciśnij Yes, turn on sharing and

connect to devices (Tak, włącz współdzielenie i

podłącz z urządzeniami). Naciśnij polecenie No, don't

turn on sharing or connect to devices (Nie włączaj

współdzielenia lub nie podłączaj z urządzeniami).

background image

58

Podręcznik elektroniczny do notebooka