ASUS ROG G750JY - Informacje dotyczące tego Podręcznika

background image

Informacje dotyczące tego Podręcznika

W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji

sprzętowych i programowych notebooka, które zostały

pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe

notebooka.

Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych

części notebooka.

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8

W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8

zainstalowanego w notebooku.

Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

W tym rozdziale opisany jest sposób używania funkcji POST w

celu zmiany ustawień notebooka.

Rozdział 5: Usprawnianie notebooka

W tym rozdziale jest opisany sposób wymiany i ulepszania

części w notebooku.

Porady i często zadawane pytania

W części tej znajdują się porady oraz często zadawane pytania

dotyczące sprzętu i oprogramowania, z którymi warto jest

się zapoznać w związku z czynnościami konserwacyjnymi

komputera notebook PC, jak i w celu rozwiązania typowych

problemów.

Załączniki

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o

bezpieczeństwie notebooka.

background image

8

Podręcznik elektroniczny do notebooka