ASUS ROG G750JY - Nullstill PC-en

background image

Nullstill PC-en

VIKTIG! Ta sikkerhetskopi av alle data før du utfører dette alternativet.

Bruk Reset your PC (Nullstill PC-en) for å gjenopprette

standardinnstillingene.
For tilgang til dette under POST:

1. Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter på

under POST.

2. Vent til Windows® laster inn skjermen Velg et alternativ

og trykk deretter på Troubleshoot (Feilsøk).

3. Trykk på Reset your PC (Nullstill PC-en).
4. I Nullstill PC-en-skjermen, les gjennom

hovedpunktene for å lære mer om bruk av dette

alternativet og trykk deretter på Next (Neste).

5. Trykk på ønsket nullstillingsalternativ: Just remove

my files (Bare fjern mine filer) eller Fully clean the

drive (Tøm hele stasjonen).

6. Trykk på Reset (Nullstill).

VIKTIG! Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strøm

før du nullstiller systemet.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

79

Bruke gjenoppretting av systembilde

Under Advanced options (Avanserte alternativer), kan du bruke

System Image Recovery (Gjenoppretting av systembilde) til å

gjenopprette systemet med en spesifikk bildefil.
For tilgang til dette under POST:

1. Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter på

under POST.

2. Vent til Windows® laster inn skjermen Velg et alternativ

og trykk deretter på Troubleshoot (Feilsøk).

3. Trykk på Advanced options (Avanserte

alternativer).