ASUS ROG G750JY - Koble til kablede nettverk

background image

Koble til kablede nettverk

Du kan også koble til kablede nettverk, som lokale nettverk og

bredbåndsforbindelser til Internett, med LAN-porten på den

bærbare PC-en.

TIPS: Kontakt Internett-leverandøren din (ISP) for detaljer eller

nettverksadministratoren for hjelp med å sette opp Internett-

forbindelsen.

For å konfigurere innstillingene henviser du til følgende

fremgangsmåter.

VIKTIG! Sørg for at en nettverkskabel er koblet til mellom LAN-

porten på den bærbare PC-en og et lokalt nettverk før du utfører

følgende handlinger.

1. Start Desktop (Skrivebord)

2. Fra Windows

®

-oppgavelinjen, høyreklikk

nettverksikonet

og trykk deretter på Open

Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og
delingssenter)
.

3. I vinduet Nettverks- og delingssenter,

trykk på Change adapter settings (Endre

adapterinnstillinger).

4. Høyreklikk LAN og velg deretter Properties

(Egenskaper).