ASUS ROG G750JY - Bruke den optiske stasjonen

background image

Bruke den optiske stasjonen

3. Hold disken etter kanten, med

trykt side opp, plasser den

deretter forsiktig i huben.

4. Trykk ned diskens plasthub

til den klikker på plass i den

optiske stasjonens hub.

TIPS: Faktisk plassering av den elektroniske utløsingsknappen kan

variere avhengig av modellen til den bærbare PC-en.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

9

5. Trykk skuffen forsiktig inn for

å lukke den optiske stasjonen.

TIPS: Mens data leses, er det

vanlig å høre litt spinning

og vibrasjon i den optiske

stasjonen.

Manuelt utløsingshull

Det manuelle utløsingshullet finnes på døren til den optiske

stasjonen og brukes til å løse ut skuffen i tilfelle den elektroniske

utløsingsknappen ikke fungerer.
For å manuelt løse ut skuffen, sett inn en rett binders i hullet for

manuell utløsing til skuffen åpnes.

ADVARSEL! Bruk bare det manuelle utløsingshullet når den

elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer.

background image

40

Elektronisk håndbok for bærbar PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

41

Kapittel 3: