ASUS ROG G750JY - Sådan bruges berøringspladen

background image

Sådan bruges berøringspladen

Trykk/dobbelttrykk

I Start-skjermen, trykk på en app for å starte den.
I skrivebordsmodus, dobbelttrykk et element for å starte den.


Venstreklikk

Høyreklikk

På Start-skjermen, klikk en

app for å starte den.

I Skrivebord-modus,

dobbeltklikk en applikasjon

for å starte den.

På Start-skjermen, klikk en

app for å velge den og start

innstillingsverktøylinjen.

Du kan også trykke på

denne knappen for å starte

All Apps (Alle apper)-

verktøylinjen.

I Skrivebord-modus, bruk

denne knappen til å åpne

høyreklikkmenyen.

TIPS: Områdene innenfor den stiplete linjen representerer

plasseringene av venstre museknapp og høyre museknapp på

styreplaten.

background imageElektronisk håndbok for bærbar PC

Dra og slipp

Dobbeltklikk et element, skyv deretter samme finger uten å løfte

den av styreplaten. For å slippe elementet på dens nye plassering,

løfter du fingeren fra styreplaten.

Sveiping fra øvre kant

I Start-skjermen, sveip fra øvre kant for å starte linjen All apps

(Alle apper).
I en app som kjører, sveip fra øvre kant for å se menyen.

Sveiping fra venstre kant

Sveiping fra høyre kant

Sveip fra venstre kant for å blande

apper som kjører.

Sveip fra høyre kant for å starte

Charms bar.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PCTrykk

Roter

Trykk to fingre på

styreplaten for å simulere

høyreklikkfunksjonen.

For å rotere et bilde, plasser

to fingre på styreplaten og vri

deretter én finger med klokken

eller mot klokken mens den andre

står i ro.

To fingers rulling (opp/ned)

To fingers rulling

(venstre/høyre)

Skyv to fingre for å bla opp eller

ned.

Skyv to fingre for å bla til venstre

eller høyre.

Zoom ut

Zoom inn

Før to fingre sammen på

styreplaten.

Spre to fingre fra hverandre på

styreplaten.