ASUS ROG G750JY - Over deze handleiding

background image

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en

software-opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende

hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten

beschreven van uw notebook.

Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen

van de notebook.

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van

Windows 8 op uw notebook.

Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij in-

schakelen)

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen

van uw notebook te wijzigen.

H

oofdstuk 5: Uw notebook upgraden

Dit hoofdstuk begeleidt u doorheen het proces van het

vervangen en bijwerken van onderdelen van uw notebook.

Tips en veelgestelde vragen

In dit gedeelte vindt u enkele aanbevolen tips en veelgestelde

vragen over hardware en software die u kunt raadplegen voor

het onderhouden en oplossen van gebruikelijke problemen

met uw notebook.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over

uw notebook.

background image

8

Gebruikershandleiding notebook PC-E