ASUS ROG G750JY - Geavanceerde opties

background image

Geavanceerde opties

Gebruik Advanced options (Geavanceerde opties) om extra opties

voor probleemoplossing op uw notebook uit te voeren.
Zo opent u dit tijdens POST:

1. Herstart uw notebook en druk op

tijdens POST.

. Wacht tot Windows® het scherm Choose an

option (Kies een optie) heeft geladen en tik op

Troubleshoot (Problemen oplossen).

3. Tik op Advanced options (Geavanceerde opties).
4. Selecteer in het scherm Advanced options

(Geavanceerde opties) welke optie voor

probleemoplossing u wilt uitvoeren.

5. Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.

background image

80

Gebruikershandleiding notebook PC-E

4. Selecteer in het scherm Advanced options

(Geavanceerde opties) System Image Recovery

(Herstellen met systeeminstallatiekopie).

5. Kies een account die u wilt herstellen met een

systeeminstallatiekopie.

6. Typ het wachtwoord voor uw account en tik op

Continue (Doorgaan).

7. Selecteer Use the latest available system image

(recommended) (De nieuwste beschikbare

systeemkopie gebruiken (aanbevolen)) en tik

op Next (Volgende). U kunt ook Select a system

image (Een andere systeemkopie herstellen) als

uw systeemkopie zich op een extern apparaat of dvd

bevindt.

8. Volg de aanwijzingen om de procedure voor het

systeemherstel te voltooien.

OPMERKING

: We raden aan om regelmatig een back-

up van uw systeem te maken om gegevensverlies te

voorkomen voor het geval uw notebook stopt met

werken.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

81

Hoofdstuk 5: