ASUS ROG G750JY - Het scherm Apps openen

background image

Het scherm Apps openen

Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u

ook andere applicaties openen via het scherm Apps.

Horizontale schuifbalk

Het scherm Apps starten

Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u

ook andere applicaties openen via het scherm Apps.

Veeg vanaf de bovenrand omlaag om de balk All Apps

(Alle apps) te openen.

Druk in het startscherm op

om het pictogram

All Apps (Alle apps) te selecteren

en druk op

.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

49

Apps toevoegen aan het startscherm

U kunt met het touchpad meer apps op het startscherm vastzetten.

1. Plaats de muisaanwijzer boven de app dit u wilt

toevoegen aan het startscherm.

. Klik met de rechtermuisknop op de app om de

instellingen te activeren.

3. Tik op het pictogram

.

background image

50

Gebruikershandleiding notebook PC-E