ASUS ROG G750JY - Verklaring van netwerkcompatibiliteit 

background image

Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Verklaring die door de fabrikant aan de gebruiker moet worden

gegeven: “Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor

deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken

waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen

kan ondervinden. De fabrikant zal ook een verklaring koppelen

om duidelijk te maken op welk vlak de netwerkcompatibiliteit

afhankelijk is van de instellingen van fysieke en

softwareschakelopties. Deze verklaring zal de gebruiker ook de raad

geven contact op te nemen met de verkoper als deze de apparatuur

op een ander netwerk wil gebruiken."
Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende

pan-Europese goedkeuringen verleend voor het gebruik van

CTR1. De resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen

regelgevende goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees

land.