ASUS ROG G750JY - CE-markering

background image

CE-markering

CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/

Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten

van de EEG-richtlijnen 004/108/EG “Elektromagnetische

compatibiliteit” en 006/95/EG “Laagspanningsrichtlijn”.

CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/

Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG

van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart

1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de

wederzijdse erkenning van conformiteit.

background image

114

Gebruikershandleiding notebook PC-E