ASUS ROG G750JY - TV regulētāja paziņojumi 

background image

TV regulētāja paziņojumi

Piebilde CATV sistēmas uzstādītājam – šis atgādinājums ir paredzēts,

lai pievērstu CATV sistēmas uzstādītāja uzmanību Nacionālā

Elektrības kodeksa 820-93. nodaļai, kas ietver vadlīnijas atbilstošai

sazemēšanai un jo īpaši norāda, ka koaksiālā kabeļa ekranējumam

jābūt savienotam ar ēkas sazemēšanas sistēmu pēc iespējas tuvāk

kabeļa ieejas punktam.